Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / ΠΟΣΕΗ – Ενημερωτικό Δελτίο Διευκρινίσεις Άρθρο 13 ΠΔ 108/2013

ΠΟΣΕΗ – Ενημερωτικό Δελτίο Διευκρινίσεις Άρθρο 13 ΠΔ 108/2013

Διευκρινίσεις στο Άρθρο 13 «Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών» του ΠΔ 108/2013, μετά την τροποποίησή του με το Άρθρο 34 Παράγραφος 8 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146/2020)

Άρθρο 13 «Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών» του ΠΔ 108/2013

–              Οι Παράγραφοι 2 & 3 του Άρθρου 13 για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων μετά την οκταετία από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Α) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 2 ( εδάφιο α΄): Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων του άρθρου 15 παρ.1 και 2 και …..………….. για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν.3982/2011 (σ.σ: Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα») Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος (σ.σ: επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.»

Διευκρινίσεις (εδάφιο α΄): Στο παραπάνω εδάφιο της Παρ.2 του Άρθρου 13, παρουσιάζονται οι δύο δυνατότητες που έχει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, κατ’ επιλογή του, για να προσκομίσει προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα στοιχεία που χρειάζονται μετά το πέρας της οκταετίας για να αποδείξει ότι ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου:

1. Η πρώτη δυνατότητα είναι μέσω της ενημέρωσης του «Ενιαίου Μητρώου προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα»*, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ενημερώνεται από τις Διευθύνσεις  Ανάπτυξης των Περιφερειών.

*Το «Ενιαίο  Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» μέχρι σήμερα δεν είναι σε εφαρμογή και δεν έχει εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση (Παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν.3982/2011) για τον καθορισμό του τρόπου συγκρότησης και τήρησής του, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος δημοσιοποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

                2. Η δεύτερη δυνατότητα είναι μέσω της προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Συμπερασματικά: Από τη στιγμή κατά την οποία δεν υφίσταται σε λειτουργία το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα», όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Συνεπώς δεν υπάρχει και η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, για ποια από τις παραπάνω δυνατότητες θα επιλέξει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος.

                Σε κάθε περίπτωση, αν το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενεργοποιήσει το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» και εκδώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση, η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τα Σωματεία – Μέλη και τους συναδέλφους.

(Β) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 2 (εδάφιο β΄): «Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του Ν.3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στο εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών[1], εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης , που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%[2]του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β)». 

Διευκρινίσεις (εδάφιο β΄): Στο παραπάνω εδάφιο της Παρ.2 του Άρθρου 13, παρουσιάζονται οι τρεις επιλογές που έχει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος για να αποδείξει ότι ασκεί την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα μέσα στην οκταετία:

1. Επιλογή (α): Να προσκομίσει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία* τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της οκταετίας από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.  

* Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) ετών μέσα στην οκταετία, δεν έχουν μέχρι σήμερα διευκρινιστεί από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η Ομοσπονδία σε όλες τις συναντήσεις με τους κατά καιρούς  Γ.Γ.Β και τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ζητήσει εγγράφως και προφορικώς, να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει ποια είναι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπηρεσία, προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

2. Επιλογή (β): Να προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), οι οποίες θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε*, όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

* Το Μ.Ε.Α.Δ.Ε για το έτος 2018, όπως μας έχει κοινοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται στο ποσό των: 9.382,00 €. Συνεπώς, ένας επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος θα πρέπει να προσκομίσει ΥΔΚΕ οι οποίες να τεκμηριώνουν στην οκταετία, συνολικό κύκλο εργασιών: 3.753,00 € (9.382,00 € x 40%) x 8 έτη = 30.024,00 €.

Το Μ.Ε.Α.Δ.Ε για το έτος 2018 το οποίο μας έχει κοινοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ, είναι το τελευταίο διαθέσιμο μέχρι και τον 7/2020 που μας κοινοποιήθηκαν τα σχετικά στοιχεία.

 3. Επιλογή (γ): Να προσκομίσει ΥΔΚΕ και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των παραπάνω επιλογών (α) και (β). Στην επιλογή (γ) ισχύουν τα όσα περιγράφονται παραπάνω για τις (α) και (β) αντίστοιχα.

Συμπερασματικά: Ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος έχει τρεις επιλογές για να αποδείξει ότι ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα μέσα στην οκταετία προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

                Η πρώτη επιλογή, που αφορά την προσκόμιση στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην οκταετία, θα πρέπει να διευκρινισθεί από την Γ.Γ.Β του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις Περιφέρεις,  ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν.

                Η δεύτερη επιλογή αφορά την προσκόμιση ΥΔΚΕ οι οποίες  θα τεκμηριώνουν στην οκταετία μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε, δηλαδή  3.753,00 € για κάθε έτος στην οκταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Ε.Α.Δ.Ε της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2018.

                Η τρίτη επιλογή αφορά τον συνδυασμό στοιχείων από τις δύο παραπάνω επιλογές, δηλαδή στοιχείων υπηρεσίας και ΥΔΚΕ, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις της πρώτης και δεύτερης επιλογής.

(Γ) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 3: «Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να στην αρμόδια υπηρεσία: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β)υπεύθυνες δηλώσεις  καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ)  υπεύθυνες δηλώσεις  καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β)». 

Διευκρινίσεις: Σε αυτή την Παρ. 3 του Άρθρου 13, αναφέρεται η δυνατότητα του επαγγελματία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου να επιλέξει την προσκόμιση των στοιχείων  στην αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

                Όπως αναφέρεται και παραπάνω, από τη στιγμή κατά την οποία δεν υφίσταται σε λειτουργία το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα», όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, αν το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενεργοποιήσει το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» και εκδώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση, η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τα Σωματεία – Μέλη και τους συναδέλφους.

Τέλος, στην Παρ.3 του Άρθρου 13, αναφέρονται οι τρείς επιλογές (α), (β) και (γ) που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία  προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, για να αποδείξει ότι ασκεί την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην οκταετία. Οι επιλογές αυτές αναλύονται παραπάνω στην περίπτωση (Β) του εγγράφου.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε, για μία ακόμη φορά, ότι η Ομοσπονδία έχει στείλει σχετικό έγγραφο προς τον Γ.Γ.Β του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να εκδοθεί εγκύκλιος προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας, η οποία θα διευκρινίζει με σαφήνεια ποια είναι τα στοιχεία υπηρεσίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οκταετία που απαιτούνται σύμφωνα με την περίπτωση (α) των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 13 του ΠΔ 108/2013.

[1] Με την έκδοση της Παρ. 8, του Άρθ. 34 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/2020) τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο σημείο της Παρ. 2 του Άρθ. 13 του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013), και από τρία (3) έτη έγινε δύο (2) έτη.

[2] Με την έκδοση της Παρ. 8, του Άρθ. 34 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/2020) τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο σημείο της Παρ. 2 του Άρθ. 13 του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013), και από 60%  έγινε 40% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε)

Материалы по теме:

«Ηλεκτρονικά Σεμινάρια (webinar) για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πρόληψη κινδύνων από ηλεκτροπληξία, από το Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας»
Σε συνέχεια του προηγούμενου ενημερωτικού δελτίου με Αρ.Πρ.: 424/25-6-2020 η Ομοσπονδία σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας (ΣΤΑΕ) θα πραγματοποιήσει εκ νέου ηλεκτρονικό σεμινάριο (webinar) με ...
ΠΟΣΕΗ-Επικαιροποιημένα Έντυπα ΥΔΚΕ & ΕΕΠ
Παραθέτουμε τα επικαιροποιημένα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) και του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών, που προβλέπονται από το Άρθρο 12 του ΠΔ ...
«Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από τις 27.12.2020 και διευκρινίσεις για τις παλιές ΥΔΕ που εκδόθηκαν μέχρι 24.12.2020»
Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας μας στις 3.12.2020 (ΑΠ: 677), σχετικό με την υποχρεωτική εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από της ...
ΠΟΣΕΗ – Μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του κορωνοϊού
Σε συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου μας με ΑΠ: 213/12.03.2020 σχετικό με την ΚΥΑ: «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας ...
«Ηλεκτρονικά Σεμινάρια (webinar) για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πρόληψη κινδύνων από ηλεκτροπληξία, από το Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας»
Η Ομοσπονδία ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), ο οποίος πραγματοποιεί ηλεκτρονικό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» και «Πρόληψη κινδύνων ηλεκτροπληξίας», σας ...

About Grammateia

Check Also

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συνάντηση Συνεργασίας ΠΟΣΕΗ με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή»

Στις 26/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας της ΠΟΣΕΗ με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *