Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Συνάντηση ΠΟΣΕΗ με το Γ. Γραμματέα Βιομηχανίας Ευστράτιο Ζαφείρη

Συνάντηση ΠΟΣΕΗ με το Γ. Γραμματέα Βιομηχανίας Ευστράτιο Ζαφείρη

Αρ.Πρ.: 513                                                           Αθήνα 31/7/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συνάντηση Π.Ο.Σ.Ε.Η με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιο Ζαφείρη»

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Π.Ο.Σ.Ε.Η συναντήθηκε στις 25 Ιουλίου 2017 με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιο Ζαφείρη. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την Π.Ο.Σ.Ε.Η ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Αγγουράκης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Παπαευθυμίου, ο Γ. Γραμματέας κ. Αλέξανδρος Κουζούλογλου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΔΤΕΑΕ) κ. Παναγούλα Πασχάλη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα παρακάτω:

α) Προβλήματα που δημιουργούνται με την εφαρμογή του ΠΔ 108/2013 σε σχέση:

1) Με την  αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Άρθρο 14 του ΠΔ 108/2013)

2) Αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από αδειούχους Ηλεκτρολόγους πριν την έκδοση του ΠΔ 108/2013 (Παρ. 6, Άρθρο 14 του ΠΔ 108/2013)

3) Αποσαφήνισης των υποχρεώσεων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου μετά το πέρας της οκταετίας από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας (Άρθρο 13 του ΠΔ 108/2013)

4) Αντιμετώπισης της αδικίας και του αδιεξόδου που δημιουργείται στους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους που είχαν αποκτήσει προϋπηρεσία μέχρι την έκδοση του ΠΔ 108/2013, χωρίς να έχουν προηγούμενα προμηθευτεί την επαγγελματική άδεια Τεχνίτη

5) Αντιμετώπισης του αδιεξόδου για τους Τεχνίτες πείρας οι οποίοι είχαν αποκτήσει προϋπηρεσία μέχρι την έκδοση του ΠΔ 108/2013

6) Αντιμετώπιση της αδικίας και του αδιεξόδου για την αναγνώριση προϋπηρεσίας από συγγενή πρώτου βαθμού (π.χ πατέρα σε γιο), από τη στιγμή που η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης χωρίς να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση

7) Αντιμετώπιση του προβλήματος της «μαύρης» παράνομης εργασίας στην αγορά των Ε.Η.Ε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμός στις επαγγελματικές άδειες Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ελεύθερου επαγγελματία και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου μισθωτού

β) Δυνατότητα συμμετοχής στις Εξεταστικές Επιτροπές των Περιφερειών για εκπροσώπους της Ομοσπονδίας κατόχους επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

γ) Τροποποίηση της Υ.Α για τον «Καθορισμό Κριτηρίων και διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5 του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011»

δ) Προώθηση και έκδοση των δύο Υ.Α, που έχουν ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο από την ομάδα εργασίας που συστάθηκε στο Υπουργείο, για την προστασία από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος και την κατηγοριοποίηση χώρων για τον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο Γ.Γ.B και η Προϊσταμένη της ΔΤΕΑΕ μας ενημέρωσαν ότι στα θέματα αντιστοίχισης των επαγγελματικών αδειών των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (Άρθρο 14 του ΠΔ 108/2013) ισχύει η σχετική απάντηση από τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στην Βουλή των Ελλήνων (αριθ. 11610/21-12014), η οποία θα μπορέσει να επικαιροποιηθεί μετά από σχετικό ρώτημα από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό.

Στα θέματα που αφορούν την αναγνώριση  προϋπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί πριν την έκδοση του Π.Δ 108/2013 από αδειούχους Ηλεκτρολόγους, από τεχνίτες πείρας, από συγγενείς πρώτου βαθμού, ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από όσα προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως περιγράφεται στο ΠΔ 108/2013.

Στο θέμα της αποσαφήνισης των υποχρεώσεων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου μετά το πέρας της οκταετίας από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας (Άρθρο 13 του ΠΔ 108/2013), μετά από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε υπό το πρίσμα των διαφορετικών απαιτήσεων που θα μπορεί να υπάρχουν από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες αρχές  των Περιφερειών, θα υπάρξει συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Στο θέμα του διαχωρισμού κατά την αδειοδότηση, των επαγγελματικών αδειών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ελεύθερου επαγγελματία και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου μισθωτού, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της «μαύρης εργασίας», η  απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και ότι σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της αγοράς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την «μαύρη εργασία» αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να υλοποιηθεί  καμία διαδικασία πρόληψης μέσω της αδειοδότησης.

Τα θέματα που άπτονται τροποποίησης των Υ.Α, για την συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στις εξεταστικές επιτροπές με την άδεια Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας και τον καθορισμό των κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, θα συζητηθούν με την αρμόδια υπηρεσία για να διερευνηθεί η δυνατότητα λύσεων.

Τέλος, σε σχέση με την προώθηση και έκδοση των Υ.Α για την προστασία από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος και την κατηγοριοποίηση χώρων για τον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ενημέρωσε ότι στους επόμενους μήνες θα προωθηθούν για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο  και την έκδοσή τους.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μετά τη συνάντηση με τον Γ.Γ.Β και την Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης ΤΕΑΕ, διαπιστώνει ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά των Ε.Η.Ε από την εφαρμογή του ΠΔ 108/2013 λόγω των ασαφειών που περιέχει, αλλά και λόγω της εφαρμογής των διατάξεών του χωρίς να δοθούν περιθώρια προσαρμογής του κλάδου μέσω μεταβατικών διατάξεων, δεν θα επιλυθούν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν αδιέξοδα και αδικίες στους Ηλεκτρολόγους.

Ο Γ.Γ.Β και η αρμόδια υπηρεσία στα περισσότερα από τα παραπάνω υπαρκτά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν από την μετάβαση από ένα θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης πολλών δεκαετιών σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς την δυνατότητα προσαρμογής μέσω μεταβατικών διατάξεων, δεν δίνουν λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να άρουν αδικίες και αδιέξοδα και να δημιουργήσουν ένα θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς των Ε.Η.Ε και όχι απορρύθμισης.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας το επόμενο διάστημα θα συνεργασθεί με την Γ.Γ.Β και την αρμόδια υπηρεσία στα παραπάνω ζητήματα που συμφωνήθηκε ότι μπορούν να προωθηθούν και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την αναζήτηση λύσεων σε  εκείνα που πλήττουν την αγορά και δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο αδιεξόδου για τον κλάδο.

Για το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η

Ο Πρόεδρος        Ο Γ.Γραμματέας

Θ.Αγγουράκης     Α.Κουζούλογλου

Материалы по теме:

«Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από τις 27.12.2020 και διευκρινίσεις για τις παλιές ΥΔΕ που εκδόθηκαν μέχρι 24.12.2020»
Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας μας στις 3.12.2020 (ΑΠ: 677), σχετικό με την υποχρεωτική εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από της ...
Συνέντευξη του Προέδρου της ΠΟΣΕΗ κ. Θεόδωρου Αγγουράκη στο ΚΡΗΤΗTV για τα θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
Συνέντευξη Τύπου ΠΟΣΕΗ
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Αμφιθέατρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), πραγματοποιεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 Συνέντευξη Τύπου  με θέμα  την ...
ΠΟΣΕΗ – Έκδοση ΚΥΑ σχετική με την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
Εκδόθηκε η ΚΥΑ σχετική με την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και 24/04/2020 στην ...
Δελτίο τύπου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων
Ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου εξέδωσε προ καιρού η ΠΟΣΕΗ, το οποίο έχει διαχρονική αξία και καλό είναι να το γνωρίζουμε όλοι, Ηλεκτρολόγοι, καταναλωτές, εμπλεκόμενοι ...

About Γραφείο τύπου

Check Also

A’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003114

22 Νοεμβρίου 2021 Δικαιούχος: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *