Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για την διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για την διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης ΥΔΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, για τη διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, η Ομοσπονδία έστειλε σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 Μετά το παραπάνω έγγραφο της Ομοσπονδίας (στο οποίο τονίζονταν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία υποχρεώνει τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο να εκδίδει ΥΔΕ όταν η  ΕΗΕ έχει κατασκευασθεί πριν το 2006 σύμφωνα με τον ΚΕΗΕ) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών μας απάντησε με έγγραφο στο οποίο επισημαίνονται τα παρακάτω:

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις διαδικασίες αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενέργειας (Ν.4439/2016),  τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, που λειτουργούν στα ισόγεια  κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην Παρ. 1 του Άρθρου 4 του Ν.2801/2000 (κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα, κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία, ξενοδοχεία) για να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους θα πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις του Άρθρου 25 του Ν.4439/2016. Μία από τις υποχρεώσεις αυτές (Περίπτωση iii, υπόδειξη δ΄ του  Άρθρου 25 του Ν.4439/2016) είναι η  προσαρμογή της ΕΗΕ στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και η έκδοση ΥΔΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  ανεξαρτήτως του  χρόνου κατασκευής της.

β) Τα παραπάνω, και σε ότι αφορά την προσαρμογή της ΕΗΕ στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και την έκδοση ΥΔΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  ανεξαρτήτως του  χρόνου κατασκευής της, ισχύουν και για την διατήρηση της λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που έχουν χωροθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των τριάντα μέτρων (30) από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή των χώρων, με χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της Παρ. 1 του Άρθρου 185 του Ν.4070/2012 (εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, οίκοι ευγηρίας, γενικότερα κτίρια υγείας και πρόνοιας, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα και χώρους συνάθροισης κοινού).

                Οι διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (για την συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων που στεγάζονται ή χωροθετούνται στους παραπάνω χώρους) και η απαίτηση προσαρμογής της ΕΗΕ στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων  που απορρέουν από την λειτουργία τους.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει οι συνάδελφοι να ενημερωθούν ότι για τη διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω, απαιτείται η προσαρμογή της  ΕΗΕ στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και η έκδοση ΥΔΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής της σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τις διαδικασίες αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενέργειας (Ν.4439/2016).

Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων και δεν αφορούν την διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων των ΕΗΕ στις εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, όπου η ΥΔΕ που εκδίδεται μετά τον επανέλεγχο της ΕΗΕ είναι σύμφωνη με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή με τον ΚΕΗΕ, ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής της.

Материалы по теме:

ΠΟΣΕΗ-Επικαιροποιημένα Έντυπα ΥΔΚΕ & ΕΕΠ
Παραθέτουμε τα επικαιροποιημένα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) και του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών, που προβλέπονται από το Άρθρο 12 του ΠΔ ...
Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Οδηγίες_SARS-Cov-2_12.03.2020
«Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μέχρι της 31.12.2020»
Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας με Αρ.Πρ: 535/08.09.2020, σχετικό με την ενημέρωση για την αναβολή πραγματοποίησης της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ της Ομοσπονδίας στις 26 & 27.09.2020 ...
«ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (ΦΕΚ Β΄ 534/10.02.21): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρατείας για το διάστημα από την Πέμπτη 11.02.21 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 1.03.21 και ώρα 6:00»
Μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την επιβολή έκτακτων μέτρων για τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από 11.02.21 έως 01.03.21 σε όλη την ...
Σεμινάρια ΠΟΣΕΗ-ΚΕΚ ΓΣΕΒΒΕ για τους Φορτιστές Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ξεκινάει την υλοποίηση σεμιναρίων με θέμα: «Φορτιστές Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων», αρχικά στην κεντρική δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας ...

About Grammateia

Check Also

A’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003114

22 Νοεμβρίου 2021 Δικαιούχος: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *