Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Πραγματοποίηση Συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 14.06.2021 έως και τη Δευτέρα 21.06.2021»

Πραγματοποίηση Συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 14.06.2021 έως και τη Δευτέρα 21.06.2021»

Για την πραγματοποίηση Αρχαιρεσιών, Γενικών Συνελεύσεων, Συνεδρίων με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 14.06.2021 έως και τη Δευτέρα 21.06.2021» η οποία εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2476/10.06.2021, ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1, Παράγραφος 4 της ΚΥΑ:  Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο των Συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα.

-Στο Παράρτημα 13 «Διεξαγωγή Υβριδικών Επιστημονικών, Επαγγελματικών και Λοιπών Συνεδρίων» της ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων, Αρχαιρεσιών, Συνεδρίων.  Παρακάτω σας περιγράφουμε τις βασικές υποχρεώσεις για την διοργάνωση Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της ΚΥΑ.

Α. Γενικές Αρχές Διοργάνωσης Συνεδρίου/Γενικής Συνέλευσης

Τα επιστημονικά/επαγγελματικά Συνέδρια και οι Γ.Σ θα μπορούν να διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με τη φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται παρακάτω και με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους συνέδρους.

Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει Γ.Σ αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία.

Δεν επιτρέπονται οι Γ.Σ μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας Συνέδρων απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) ή δοκιμασία RT-PCR test. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα.

Μέσα στο Συνεδριακό  χώρο ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19.

Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού χώρου καθορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο, προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό (μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κ.λπ).

Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στη Γ.Σ ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Οι διοργανωτές σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας φέρουν την ευθύνη της πραγματοποίησης σε όλους τους παραβρισκόμενους στο χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ (Συνέδρους και προσωπικό) rapid test (εγκεκριμένα αντιγονικά test) κατά την έναρξη του Συνεδρίου.

Ο αριθμός των Συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας τηρώντας τις αποστάσεις 1,5 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) τα πενήντα (50) άτομα, στην περίπτωση που το επιτρέπει το εμβαδό της αίθουσας. Εφόσον το εμβαδό της αίθουσας είναι μεγαλύτερο των 120 τ.μ δύναται να παρευρίσκεται επιπλέον ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους. Εναλλακτικά, ο ομιλητής μπορεί να μην φοράει μάσκα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο το στο podium υπάρχει προστατευτικό παραπέτασμα (plexiglass) το οποίο απολυμαίνεται επιμελώς μεταξύ των αλλαγών των ομιλητών.

Β. Προετοιμασία Συνεδρίου/Γενικής Συνέλευσης

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη Γ.Σ με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά εγγραφή μιας διαθέσιμης θέσης στην αίθουσα. Οι εγγραφές για φυσική παρουσία περιορίζονται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών τεστ και με βάση την απόσταση των καθήμενων συνέδρων. Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου.  Στην αίθουσα επιτρέπεται να βρίσκονται οι πρόεδροι/ομιλητές, οι επιτρεπόμενοι εγγεγραμμένοι σύνεδροι και το προσωπικό.

Η εγγραφή, η χορήγηση κάρτας εγγεγραμμένου σύνεδρου, το πρόγραμμα κ.λπ θα γίνονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms).

Γ. Διεξαγωγή Συνεδρίου/Γενικής Συνέλευσης

Η γραμματεία της Γ.Σ θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο και θα φέρει στο μπροστινό μέρος plexiglass για αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.

Το προσωπικό της γραμματείας θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα και μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

Αν δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των καθισμάτων (π.χ αίθουσες αμφιθεάτρων) παραμένουν κενά τα καθίσματα δίπλα και εκατέρωθεν κάθε καθήμενου. Γίνεται σαφής σήμανση των καθισμάτων που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.

Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης.

Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο του προσωπικού το οποίο θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους παρευρισκόμενους.

Δ. Ενημέρωση Συμμετεχόντων σχετικά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών καθώς και κατά τη συμμετοχή θα πρέπει να δίνεται ρητή οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα (πυρετός, βήχας, κ.λπ).

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο.

Σε εμφανή σημεία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της αίθουσας τοποθετείται αντισηπτικό χεριών.

ΣΤ. Διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID-19 εντός Συνεδριακού κέντρου

Σε περίπτωση που άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να οδηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης. Η πόρτα θα πρέπει να είναι διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών COVID-19. Συστήνεται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό θα πρέπει το άτομο να επιστρέψει στην οικία του με σύσταση να παρακολουθήσει τα συμπτώματα. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να μεταφερθεί για δοκιμασία RT-PCR. Σε περίπτωση που και ο έλεγχος αυτός είναι θετικός, το άτομο οφείλει να ενημερώσει το συντονιστή διαχείρισης κρούσματος COVID-19 της Γ.Σ, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών. Ο συντονιστής ενημερώνει τον ΕΟΔΔΥ και την ΓΓΠΠ για την επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τα σχετικά σημεία της ΚΥΑ και το Παράρτημα 13 «Διεξαγωγή Υβριδικών Επιστημονικών, Επαγγελματικών και Λοιπών Συνεδρίων» με τις πλήρεις υποχρεώσεις για την διεξαγωγή Συνεδρίων και Γενικών Συνελεύσεων.  

Δείτε την αντίστοιχη απόφαση:

ΠΟΣΕΗ-ΚΥΑ Απαιτήσεις Διοργάνωση Συνεδρίων ΓΣ έως 21022021

About Grammateia

Check Also

Δελτίο Τύπου «Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Η στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021»

Στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην αίθουσα «Μελίνα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *