Breaking News
Home / Επίκαιρο σχόλιο / Διευκρινίσεις στο Άρθρο 13 «Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών» του ΠΔ 108/2013, μετά την τροποποίησή του με το Άρθρο 34 Παράγραφος 8 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146/2020)»

Διευκρινίσεις στο Άρθρο 13 «Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών» του ΠΔ 108/2013, μετά την τροποποίησή του με το Άρθρο 34 Παράγραφος 8 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146/2020)»

                Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου (Αρ.Πρ.: 491/31.7.2020) με θέμα: «Τροποποίηση των Παραγράφων 2 & 3 του Άρθρου 13 “Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών” του ΠΔ 108/2013, με το Άρθρο 34 Παράγραφος 8 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146/2020)» και μετά τα ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Άρθρο 13 μετά και την τροποποίησή του, ενόψει της συμπλήρωσης της οκταετίας, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

Άρθρο 13 «Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών» του ΠΔ 108/2013

–              Οι Παράγραφοι 2 & 3 του Άρθρου 13 για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων μετά την οκταετία από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Α) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 2 ( εδάφιο α΄): Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων του άρθρου 15 παρ.1 και 2 και …..………….. για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν.3982/2011 (σ.σ: Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα») Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος (σ.σ: επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.»

Διευκρινίσεις (εδάφιο α΄): Στο παραπάνω εδάφιο της Παρ.2 του Άρθρου 13, παρουσιάζονται οι δύο δυνατότητες που έχει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, κατ’ επιλογή του, για να προσκομίσει προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα στοιχεία που χρειάζονται μετά το πέρας της οκταετίας για να αποδείξει ότι ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου:

1. Η πρώτη δυνατότητα είναι μέσω της ενημέρωσης του «Ενιαίου Μητρώου προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα»*, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ενημερώνεται από τις Διευθύνσεις  Ανάπτυξης των Περιφερειών.

*Το «Ενιαίο  Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» μέχρι σήμερα δεν είναι σε εφαρμογή και δεν έχει εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση (Παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν.3982/2011) για τον καθορισμό του τρόπου συγκρότησης και τήρησής του, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος δημοσιοποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

                2. Η δεύτερη δυνατότητα είναι μέσω της προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Συμπερασματικά: Από τη στιγμή κατά την οποία δεν υφίσταται σε λειτουργία το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα», όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Συνεπώς δεν υπάρχει και η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, για ποια από τις παραπάνω δυνατότητες θα επιλέξει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος.

                Σε κάθε περίπτωση, αν το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενεργοποιήσει το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» και εκδώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση, η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τα Σωματεία – Μέλη και τους συναδέλφους.

(Β) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 2 (εδάφιο β΄): «Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του Ν.3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στο εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών[1], εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης , που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%[2]του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β)». 

Διευκρινίσεις (εδάφιο β΄): Στο παραπάνω εδάφιο της Παρ.2 του Άρθρου 13, παρουσιάζονται οι τρεις επιλογές που έχει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος για να αποδείξει ότι ασκεί την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα μέσα στην οκταετία:

1. Επιλογή (α): Να προσκομίσει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία* τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της οκταετίας από την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.  

* Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) ετών μέσα στην οκταετία, δεν έχουν μέχρι σήμερα διευκρινιστεί από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η Ομοσπονδία σε όλες τις συναντήσεις με τους κατά καιρούς  Γ.Γ.Β και τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ζητήσει εγγράφως και προφορικώς, να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει ποια είναι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπηρεσία, προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

2. Επιλογή (β): Να προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), οι οποίες θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε*, όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

* Το Μ.Ε.Α.Δ.Ε για το έτος 2018, όπως μας έχει κοινοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται στο ποσό των: 9.382,00 €. Συνεπώς, ένας επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος θα πρέπει να προσκομίσει ΥΔΚΕ οι οποίες να τεκμηριώνουν στην οκταετία, συνολικό κύκλο εργασιών: 3.753,00 € (9.382,00 € x 40%) x 8 έτη = 30.024,00 €.

Το Μ.Ε.Α.Δ.Ε για το έτος 2018 το οποίο μας έχει κοινοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ, είναι το τελευταίο διαθέσιμο μέχρι και τον 7/2020 που μας κοινοποιήθηκαν τα σχετικά στοιχεία.

 3. Επιλογή (γ): Να προσκομίσει ΥΔΚΕ και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των παραπάνω επιλογών (α) και (β). Στην επιλογή (γ) ισχύουν τα όσα περιγράφονται παραπάνω για τις (α) και (β) αντίστοιχα.

Συμπερασματικά: Ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος έχει τρεις επιλογές για να αποδείξει ότι ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα μέσα στην οκταετία προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

                Η πρώτη επιλογή, που αφορά την προσκόμιση στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην οκταετία, θα πρέπει να διευκρινισθεί από την Γ.Γ.Β του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις Περιφέρεις,  ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν.

                Η δεύτερη επιλογή αφορά την προσκόμιση ΥΔΚΕ οι οποίες  θα τεκμηριώνουν στην οκταετία μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε, δηλαδή  3.753,00 € για κάθε έτος στην οκταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Ε.Α.Δ.Ε της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2018.

                Η τρίτη επιλογή αφορά τον συνδυασμό στοιχείων από τις δύο παραπάνω επιλογές, δηλαδή στοιχείων υπηρεσίας και ΥΔΚΕ, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις της πρώτης και δεύτερης επιλογής.

(Γ) «Άρθρο 13 – Παράγραφος 3: «Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να στην αρμόδια υπηρεσία: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β)υπεύθυνες δηλώσεις  καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ)  υπεύθυνες δηλώσεις  καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β)». 

Διευκρινίσεις: Σε αυτή την Παρ. 3 του Άρθρου 13, αναφέρεται η δυνατότητα του επαγγελματία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου να επιλέξει την προσκόμιση των στοιχείων  στην αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

                Όπως αναφέρεται και παραπάνω, από τη στιγμή κατά την οποία δεν υφίσταται σε λειτουργία το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα», όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προς την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, αν το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενεργοποιήσει το «Ενιαίο Μητρώο προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα» και εκδώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση, η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τα Σωματεία – Μέλη και τους συναδέλφους.

Τέλος, στην Παρ.3 του Άρθρου 13, αναφέρονται οι τρείς επιλογές (α), (β) και (γ) που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο επαγγελματίας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία  προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, για να αποδείξει ότι ασκεί την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην οκταετία. Οι επιλογές αυτές αναλύονται παραπάνω στην περίπτωση (Β) του εγγράφου.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε, για μία ακόμη φορά, ότι η Ομοσπονδία έχει στείλει σχετικό έγγραφο προς τον Γ.Γ.Β του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να εκδοθεί εγκύκλιος προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας, η οποία θα διευκρινίζει με σαφήνεια ποια είναι τα στοιχεία υπηρεσίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οκταετία που απαιτούνται σύμφωνα με την περίπτωση (α) των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 13 του ΠΔ 108/2013.


[1] Με την έκδοση της Παρ. 8, του Άρθ. 34 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/2020) τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο σημείο της Παρ. 2 του Άρθ. 13 του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013), και από τρία (3) έτη έγινε δύο (2) έτη.

[2] Με την έκδοση της Παρ. 8, του Άρθ. 34 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/2020) τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο σημείο της Παρ. 2 του Άρθ. 13 του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013), και από 60%  έγινε 40% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε)

Материалы по теме:

ΠΟΣΕΗ – Δελτίο Δήλωσης Ατυχήματος από Ηλεκτροπληξία
Η ΠΟΣΕΗ εδώ και χρόνια σε συνεργασία με τα Σωματεία – Μέλη της, προσπαθεί να αναδείξει το θέμα της ασφάλειας από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, ...
«Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιεί επιδοτούμενα (5€/ώρα) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 50 ...
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής 2ου Επ. Συνεδρίου
Στις 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής της elec@tec θα διεξαχθεί το 2ο Επιστημονικό συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Η και η ημερίδα ευαισθητοποίησης ...
«Συνάντηση ΠΟΣΕΗ με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειο Διγαλάκη»
Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣΕΗ με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειο Διγαλάκη. Η συνάντηση με τον Υφυπουργό πραγματοποιήθηκε μετά την πρωτοβουλία του ...
Συνάντηση ΠΟΣΕΗ με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βιόυ Μάθησης κ. Γεώργιο Βούτσινο
Στις 4/12/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ΠΟΣΕΗ με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης κ. Γεώργιο Βούτσινο.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά το έγγραφο ...

About Grammateia

Check Also

Δελτίο Τύπου «Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Η στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021»

Στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην αίθουσα «Μελίνα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *